Modlitwa uwielbienia

Czemu słów nie starca w sercu w myśli
Czemu z pośród tylu w świecie dźwięków,
Ja nie mogę znaleźć w swym umyśle
Tej jednej nuty tak pełnej wydźwięku.

Jednego słowa co by swoim brzmieniem,
Umiało całą miłość mą wysłowić.
I by wyśpiewać serce potrafiło,
Całe uczucie zgromadzone w sobie.

Bo chociaż szukam ciągle i mozolnie
I chociaż myślą wybiegam daleko,
To słów tych nigdzie odnaleźć nie mogę,
Ani też nuty co brzmiała by lekko.

Bo słów tych nie ma a dźwięków nie stworzę
By moją miłość rozgłosić z wysoka.
Więc tylko pokłon złożę Tobie Boże
I powiem cicho - ja Ojcze Cię kocham.

Czytaj wiersz
  10 odsłon

Jak dziękować za Twe łaski Boże

Nie potrafię napisać powiedzieć
I nie umiem wymówić, wygłosić
Ani myślą nie zdołam ogarnąć,
A w umyśle swoim tak się wznosić.

Aby pojąć co dałeś mi Boże
Co Twa miłość sprawiła w mej duszy.
Więc me serce z bezradności cierpi,
Tak by chciało cały świat poruszyć.

Tak by chciało to wszystko wyśpiewać,
Jakie dary od Ciebie dostałam.
Lecz jak Panie uczynić to mogę,
Skoro każda myśl moja zbyt mała.

Skoro słowo każde zbyt ubogie,
By za wszystko podziękować, Boże
Więc w mym wstydzie niemożności klęknę
I w ofierze moje serce złożę.


Czytaj wiersz
  27 odsłon

Boża miłość

Szczęście cóż to jest, pewnie zapytasz
To jest bardzo tajemnicze słowo.
Gdyż dla każdego ma inny barwę,
Inne znaczenie, inną wymowę.

Bo każdy pojmuje je inaczej
Gdyż każdy zna inne, jego imię
Dla jednego jest ono majątkiem
Dla drugiego sławą co nie minie.

Bo każdy szuka szczęścia inaczej,
Choć i tak wszystko kiedyś przeminie.
Choćby było radością i śpiewem,
Co wśród zabaw kąpało się w winie.

Gdyż wszystkie szczęścia ludzkie odchodzą
I zostawiają w smutku człowieka
Ja swoje szczęście znalazłam w Boga
W Miłości która wciąż na nas czeka.


Czytaj wiersz
  65 odsłon

Modlitwa dziękczynna

Tak niewiele sercu memu trzeba
By znów śpiewać i hymny i pieśni.
By znów radość biła z moich wierszy
By szczęśliwe słowa niosły wieści.

Tak niewiele by pokazać światu,
Co Twa miłość może w ludziach zdziałać.
W tych co trwają w miłości przy Tobie
Co oddali wszystko, tak od zaraz.

Boś Ty Ojcem najlepszym, jedynym
Bo Ty kochasz najmocniej, najszczerzej.
Więc ten wiersz dziękczynną Tobie pieśnią
Za Twe łaski więc miłości pełen.

Czytaj wiersz
  166 odsłon

Boża mądrość

Bóg przez życie nas ciągle prowadzi
Choć nie wiemy że to Jego mądrość.
I dziwimy się, nawet gniewamy
Że nam daje wciąż nową odmienność.

My coś chcemy, do czegoś dążymy
On kieruje, poprawia, nawraca.
Choć od nowa ciągle próbujemy,
Lecz to Jego widoczna jest praca.

Często gniewem na to odpowiemy
Czasem płaczem gdy coś się nie uda.
Lecz nie wiemy że tak być powinno,
Że pragnienia nasze, to jest złuda.

Bo na Stwórcę patrzeć tylko trzeba,
I ku Niebu tylko iść należy
Bo cóż ludzie, oni są tak zmienni
Tylko w mądrość Boga trzeba wierzyć.

Czytaj wiersz
  72 odsłon