Niech wszechświat wielbi Stwórcę

Chwalcie wciąż Pana niebiosa,
Bo przecież to - On was stworzył!
Chwalcie Go gwiazdy, planety
On wasze drogi ułożył!

Chwalcie Go morza i rzeki,
On wam otwiera obłoki!
Chwalcie Go wichry i burze
To Jego jasność tnie mroki.

Chwalcie Go góry, pagórki,
Kwiaty i krzewy i drzewa.
To On ożywia wam liście,
On na was barwy rozlewa.

Niech chwalą Pana zwierzęta
I ptaków śpiewność skrzydlata.
I ludzie! Chwalcie wciąż Stwórcę!
Za dary Jego tak liczne, za cała bogactwo świata.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 148


Czytaj wiersz
  8 odsłon

Boże tyle nam dajesz

Boże mój Ojcze tyle pisałam
Wierszy i pieśni do Ciebie Panie
Lecz w żadnym nigdy, ja nie umiałam
Wyrazić myślą, sercem czy zdaniem.

Bo nie potrafię przekazać tego
Co Boże dajesz człowieczej duszy.
Bo czy są słowa co wiatr przekrzyczą,
Lub może pieśń jest co skały skruszy.

Bo nikt nie pojmie, nikt nie zrozumie
Co Twoja miłość daje nam Boże.
Ja nie próbuje też mówić o tym
I wiersz mój tego żaden nie może.

Bo Twoja łaska jest - niepojęta
A miłość Twoja - nieogarniona.
Więc serce biciem niechaj przemawia
Kiedy w modlitwie klęczę schylona.

Czytaj wiersz
  9 odsłon

Duchu Święty Tyś światłem

Duchu Tyś światłem co wszystko przenika
Ty jesteś w każdym człowieczym umyśle,
Ty mówisz kwiatom, kiedy mają kwitnąć,
Ty mówisz drzewom, kiedy gubić liście.

Tyś światłem ognia które Apostołom
Bóg zesłał z Nieba w dniu Pięćdziesiątnicy.
By świat nie został w smutku nad żałobą
Że Jezus odszedł by siąść po prawicy.

Ty koisz trwogę w każdej ludzkiej duszy,
Ty dajesz siłę żeby nie zwątpiła.
I Ty jej znowu pomagasz odnaleźć,
Drogę do Nieba jeżeli zbłądziła.

Daj moim wierszom siłę świętą ognia
I daj im wiarę co wszystko przemoże.
Bądź w moim sercu i w moim umyśle
Bądź ze mną zawsze Duchu Święty Boże.

Czytaj wiersz
  22 odsłon

Chwalić chcę Boga

Chwalić chcę wiecznie, chwalić Boga mego
On mnie podnosi gdy w grzechu upadnę
On łzy me ściera kiedy nocą płaczę
On leczy ciało gdy z bólu bezradne.

On daje życie w każdy dzień od rana
I czuwa nocą bym bezpieczna była.
On daje łaski, daje wszelkie dobro,
Żeby się dusza w troskach nie gubiła.

Chwalić chcę wiecznie, chwalić Boga mego
Bo On mi siłę w każdym trudzie daje
Niech Imię Pana będzie pochwalone
Niech chwała Jego nigdy nie ustaje.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 113

Czytaj wiersz
  135 odsłon

Niech serce śpiewa

Dajcie muzy mi wszystkie talenty
Śpiewność głosu i poezję ducha.
Dajcie dźwięki co w tonie zamknięte
I najczulszą czułość serca, ucha.

Dajcie śpiewność co brzmiała o świcie,
I przy słońca wieczornym zachodzie.
Abym mogła to wszystko powiedzieć
Co się w sercu moim dzieje, co dzień.

Gdy się modlę do Ciebie mój Boże,
Gdy ku Niebu wznoszę moją duszę
Bo zwyczajnie powiedzieć nie umiem
Więc wyśpiewać wierszami to muszę.

Czytaj wiersz
  35 odsłon