Bóg mnie prowadzi

Nie boję się życia już się nie boję
Bo Bóg mnie jak pasterz i broni i strzeże,
Słowami Ksiąg Świętych mnie karmi i poi
A ja je zgłębiam, zgłębiam i wciąż mocniej wierzę.

W nich mnie prowadzi gdzie pokarm dla duszy,
Gdzie wodę czystą znajdę i od zła zasłania.
Choćbym szła ciemną doliną i mroczną,
Drogą nieznaną co z mgły się wyłania.

To nie ulęknę się ciemności nocy,
Choćby mnie porwać chciała życia rzeka.
Bo Bóg jest ze mną i On mnie prowadzi
Do Domu swego w którym na mnie czeka.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 23

Czytaj wiersz
  64 odsłon

Boże jak dobrze być z Tobą

Boże jak dobrze być znów z Tobą
Gdy myśli moje są tam w Niebie
A świat ten który mam przed sobą,
Staje się mglistym śladem siebie.

I wszystko wtedy jest nieważne,
A każda sprawa nieciekawa.
Gdy mknę z modlitwą mijam gwiazdy,
Co światłem wielbią Twoje prawa.

Więc cicho stąpam po tym świecie
I szeptem mówię pośród ludzi,
Bo w Niebo tylko patrzeć pragnę
Gdy na modlitwę noc mnie budzi.

Czytaj wiersz
  71 odsłon

Niech wszechświat wielbi Stwórcę

Chwalcie wciąż Pana niebiosa,
Bo przecież to - On was stworzył!
Chwalcie Go gwiazdy, planety
On wasze drogi ułożył!

Chwalcie Go morza i rzeki,
On wam otwiera obłoki!
Chwalcie Go wichry i burze
To Jego jasność tnie mroki.

Chwalcie Go góry, pagórki,
Kwiaty i krzewy i drzewa.
To On ożywia wam liście,
On na was barwy rozlewa.

Niech chwalą Pana zwierzęta
I ptaków śpiewność skrzydlata.
I ludzie! Chwalcie wciąż Stwórcę!
Za dary Jego tak liczne, za cała bogactwo świata.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 148


Czytaj wiersz
  74 odsłon

Boże tyle nam dajesz

Boże mój Ojcze tyle pisałam
Wierszy i pieśni do Ciebie Panie
Lecz w żadnym nigdy, ja nie umiałam
Wyrazić myślą, sercem czy zdaniem.

Bo nie potrafię przekazać tego
Co Boże dajesz człowieczej duszy.
Bo czy są słowa co wiatr przekrzyczą,
Lub może pieśń jest co skały skruszy.

Bo nikt nie pojmie, nikt nie zrozumie
Co Twoja miłość daje nam Boże.
Ja nie próbuje też mówić o tym
I wiersz mój tego żaden nie może.

Bo Twoja łaska jest - niepojęta
A miłość Twoja - nieogarniona.
Więc serce biciem niechaj przemawia
Kiedy w modlitwie klęczę schylona.

Czytaj wiersz
  167 odsłon

Duchu Święty Tyś światłem

Duchu Tyś światłem co wszystko przenika
Ty jesteś w każdym człowieczym umyśle,
Ty mówisz kwiatom, kiedy mają kwitnąć,
Ty mówisz drzewom, kiedy gubić liście.

Tyś światłem ognia które Apostołom
Bóg zesłał z Nieba w dniu Pięćdziesiątnicy.
By świat nie został w smutku nad żałobą
Że Jezus odszedł by siąść po prawicy.

Ty koisz trwogę w każdej ludzkiej duszy,
Ty dajesz siłę żeby nie zwątpiła.
I Ty jej znowu pomagasz odnaleźć,
Drogę do Nieba jeżeli zbłądziła.

Daj moim wierszom siłę świętą ognia
I daj im wiarę co wszystko przemoże.
Bądź w moim sercu i w moim umyśle
Bądź ze mną zawsze Duchu Święty Boże.

Czytaj wiersz
  98 odsłon