Poezja o Bogu

Prawo Niezmierzone

Z nad krajobrazu oddalonego
nad zbawienie dla innej litery
nieprawdopodobne
że jednej
takiej nowej
a takiej innej
k o s m o s - u
litery odkrytej
ponieważ
tajemniczy astronom
odnalazł
zagadkę z gwiazdą po-środku
tej ściany
zamalowanej jak zwykle
pod kolor
gdzie nad łzą innowiercy
zapatrzony
szuka nowych religii
dla nowych wyznawców
z a m ę t
przeludnienie świata stało się faktem
teraz czekamy grzmotów g r o m ó w trąb archanielskich
oraz sygnału z wierzy SYJON
góry przeznaczenia
przymierza
pomazańca z kościołem
baranka odłączonego od trzody
w ofierze ciało!palnej
szukającego powrotu do stada
z którego wygnany
u b i t y
ukrzyżowany
przestający wierzyć w zbawienie
s e n s
i miłość
baranka bez zmazy pierworodnego poczęcia
na okup za
i z m a e e l
efraim i wielcy
starego zaufania w testament
dla Ducha o r z y w c z e g o Stworzenia
trzeciej osoby szacunku
pozdrawiam
z nad morza - które niedługo
rozstąpi...
...jak góra Syjon. Co się NIE porusza

Ale T.R.W.A na w i e k  i

To co mi zostało
Karp 2010
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!