Poezje religijne

Ubarwienie kolorystyki

Przeludnienie świata stało się faktem

teraz czekamy grzmotów g r o m ó w trąb archanielskich
oraz sygnału z wierzy SYJON
góry przeznaczenia

przymierza

pomazańca z kościołem
baranka odłączonego od trzody

w ofierze ciało!palnej
szukającego powrotu do stada
z którego wygnany

u b i t y
ukrzyżowany

przestający wierzyć w zbawienie
s e n s
i miłość

baranka bez zmazy pierworodnego poczęcia
na okup za
i z m a e e l

efraim i wielcy
starego zaufania w testament
dla Ducha   o r z y w c z e g o   Stworzenia
trzeciej osoby szacunku

pozdrawiam

z nad morza - które niedługo
rozstąpi...

...jak góra Syjon. Co się NIE porusza

Ale T.R.W.A na w i e k i
Natchniony czasem
Motyw igrzyska
 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!