AFORYZMY - zwięzłe wypowiedzi wyrażające ogólne prawdy filozoficzne, estetyczne i moralne.
BÓG - poezja opisujące Boga oraz przedstawiające znaczenie Boga dla człowieka.
BÓL - poezja przedstawiająca wszelaki ból - ból istnienia (psychiczny) oraz ból fizyczny.
CHCĘ ŚMIERCI - poezja przedstawiająca chęć śmierci, umieranie, samobójstwo, eutanazję itp.
CIERPIENIE - poezja o opisująca odczuwanie cierpienia przez osoby wrażliwsze od innych.
CZAS - poezja opisująca czas i przemijanie.
DEPRESYJNE - poezja depresyjna przedstawiająca smutek, cierpienie oraz ból istnienia.
DORASTANIE - poezja o dorastanie, dojrzewanie i uczenie się tzw życiowej mądrości.
DZIECI - poezja o dzieciach i dla dzieci. Pisane z myślą o najmłodszych pociechach.
DZIECIŃSTWO - poezja przedstawiająca czasy dzieciństwa. To jak było przez nas widziane oraz wspomnienia które się z nim wiązały: dobre lub złe.
EGZYSTENCJALNE - poezja egzystencjalna opisuje życie ludzkie oraz zależności zachodzące pomiędzy ludźmi.
EMIGRACYJNE - poezja emigracyjna opisująca stan przymusowego wyjazdu. W ostatnich latach nabierająca nowego znaczenia "ucieczki za chlebem"
EROTYCZNE - poezja erotyczna.
ESEJ/ LIST - może poruszać tematykę filozoficzną, być formą krytyki literackiej, manifestuje politycznej lub też dotyczyć innych refleksji autora.
FANTASTYKA - poezja o tematyce fantasy
FRASZKI - krótkie utwory liryczne, zazwyczaj rymowane lub wierszowane, o różnorodnej tematyce często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej).
HUMOR - poezja humorystyczna. Zwiera wiersze śmieszne i zabawne.
MAMA - poezja o mamie i dla mamy. Zbiór wierszy dla mamy opisujących trud wychowania przedstawiających opiekuńczość dobro i ciepło emocjonalne oraz wspomnienia negatywne.
MELANCHOLIJNE - poezja melancholijne przedstawiają "zasmucenie" związane ze wspomnieniami oraz stany lekkiego przygnębienia.
METAFIZYKA - poezja metafizyczna przedstawia wyjaśnienie bytu (dlaczego jest) i poznanie jego istotnych właściwości.
MIEJSCE - poezja o miejscach widziane kiedyś, zapamiętanych których "aktualność" istnieje często tylko w naszych wspomnieniach.
MIŁOŚĆ - miłosne poezja opisujące stan uczucia wobec drugiej osoby.
MROK - mroczna poezja przedstawiająca człowieka samotnego, mrocznego widzącego świat w innym wymiarze życia
NADZIEJA - poezja o nadziei przestawiające człowieka w trudnych sytuacjach życiowych oraz dające perspektywę życia.
PATRIOTYZM - poezja patriotyczna przedstawiające najczęściej umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla swoich przodków.
POEZJA DLA NIEGO - poezje napisane dla swojego wybranka: chłopaka, narzeczonego, męża, nieznajomego.
POEZJA DLA NIEJ - poezja dla swojej wybranki tj. dziewczyny, narzeczonej, żony lub "nieznajomej"
POEZJA RELIGIJNA - konfrontuje doświadczenia religijne z doświadczeniami podmiotu lirycznego lub samego poety i nie próbuje definiować pojęcia, skupiając się na przeżywaniu osobistej relacji z Sacrum.
POEZJE RÓŻNE - Zbiór poezji o bardzo szerokiej "różnej" tematyce.
PROZA - niewierszowana literatura narracyjno-fabularna tj. nowela, pamiętnik, opowiadanie, powieść, mit, legenda, bajka, baśń.
PRZEMYŚLENIA - poezja przedstawiająca wnioski wynikający z myślenia nad czymś.
PRZEŻYCIA - poezja przedstawiająca opis związany z przeżyciami oraz opisująca wrażenia z nich wynikające.
PRZYJAŹŃ - poezja przedstawiająca zależności "inne niż" w normalnych warunkach zachodzące pomiędzy dwoma lub większą ilością osób.
PRZYRODA - poezja o przyrodzie - całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych
ROZMOWA Z BOGIEM - poezja o rozmowie z Bogiem. Indywidualnym dialogu pomiędzy autorem a Bogiem.
ROZSTANIE - poezja o rozstaniu, zakończonej relacji bliskiej / dalszej. Wywołująca określony stan psychiczny adekwatny do poziomu wrażliwości człowieka.
SAMOTNOŚĆ - poezja o samotności. Określająca człowieka samotnego oraz rozróżniająca stan bycia "samym" od bycia "samotnym"
SMUTEK - poezja o smutku stanie przeciwieństwie szczęścia. Najczęściej tymczasowym przygnębieniu.
STRACH - poezja przedstawiająca stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach zagrożenia życia.
SZKOŁA - poezja o szkole - miejscu w którym doznajemy wielu interakcji. Zdobywamy wiedzę doświadczamy cierpień, wspomnień dobrych i złych.
ŚMIERĆ - poezja o śmierci i umieraniu. Przedstawia wizję śmierci, odejścia z tego świata stan oraz odczucia z tym związane.
TATO - poezja o tacie, przedstawiająca ojca jako głowę rodziny oraz nas samych odnajdujących się w roli taty - dobrego lub złego ojca.
TĘSKNOTA - poezja o tęsknocie - uczuciu braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby.
TOMIK POEZJI - zbiór Tomików Poezji różnych autorów. Najlepsze Tomiki poezji.
UCZUCIA - poezja o uczuciach, opisująca odczuwany przez nas stan emocjonalny.
WIARA - poezja przedstawiająca wiarę człowieka w kwestiach takich jak Bóg, człowiek, natura relacje międzyludzkie itp.
ZAKOCHANIE - poezja o przedstawiająca zakochanie, zauroczenie oraz wszelkiego rodzaju wzajemne relacje zachodzące pomiędzy ludźmi.
ZŁOTE MYŚLI - w tej kategorii znajdują się przemyślenia zawierająca cenne, mądre myśli i zdania.
ŻYCIE - poezja o życiu. Kategoria poezji przedstawiająca zbiór wierszy o funkcjonowaniu człowieka oraz otaczającej go naturze.