Gdyby

Gdyby tak można było -
zajrzeć w głąb ludzkiej duszy
wyczytać z oczu przemyślenia
wyprzedzać przepowiednie
by chronić planetę ziemię
gdyby tak można było - zapobiegać
skutkom nieszczęść i ludzkiej tragedii
bylibyśmy jak bogowie

Olimpu na Parnasu szczycie
chroniąc planetę i ludzkie życie
ale my jesteśmy tylko -
przyziemnym ludzkim rodzajem
który nie zawsze wie czego pragnie
wyciąga rękę by dosięgnąć władzy dobrobytu
nie zawsze kierując się rozumem i sercem
sięgamy tylko po swoje ideały
zapominając że świat trzeba chronić
sami musimy dbać o przetrwanie
bo kiedy kataklizmy opanują ziemię 
nasza planeta - być może istnieć przestanie

autor: Helena Szymko/
Koszalin - 6 kwietnia 2013 r.

foto z google/

 Planeta, Ziemia, Kontynenty
Zimny ogień
Morze